БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЗАСАГ ДАРГЫН А/329 ДУГААР ЗАХИРАМЖ ГАРЛАА.
2021-05-24 13:40:23 329

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЗАСАГ ДАРГЫН А/329 ДУГААР ЗАХИРАМЖ ГАРЛАА.

Суртчилгаа

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх

Биднийг дэмжээрэй

ЗАР МЭДЭЭ