Гэрлэсний бүртгэл
2021-10-13 19:52:37 76

Гэрлэхийг хүсэгчид дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, гэрлэсний бүртгэлд өөрсдийн биеэр бүртгүүлнэ.

1.Тус тусдаа гаргасан өргөдөл

2.Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх

3.ДОХ, сэтгэц, суръяагийн шинжилгээ өгнө

4.Гэрлэсний бүртгэлийг хөтлөхдөө гэрлэхийг хүсэгчдийг гэрчийн хамт байлцуулах бөгөөд гэрчээр 18 нас хүрсэн хүнийг оролцуулна.

5.Голомт банк гэрчилгээний 2500 тушаана.

Суртчилгаа

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх

Биднийг дэмжээрэй

ЗАР МЭДЭЭ