Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл
2021-10-13 19:53:51 22
  1. 1. Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрсөн иргэн дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.

1.1 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл

1.2 Иргэний үнэмлэх

1.3 Гэрлэлтийн гэрчилгээ

1.4 Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулж байгаа иргэн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

1.5 Голомт банк 2500 тушаана.

Суртчилгаа

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх

Биднийг дэмжээрэй

ЗАР МЭДЭЭ