Гэгээншавь баг бүх нийтийн цэвэрлэгээгээ хийж дуусган ачууллаа.Баярлалаа та бүхэнд