Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл

1. Гэрэлтүүлэг хариуцсан ажилтан.

2. Газар зохион байгуулалт, инжернерийн шугам сүлжээ, зам талбайн асуудал хариуцсан ажилтан.

Бүрдүүлэх материал

-ТАХ-ийн анкет

-Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

-3х4 хэмжээтэй цээж зураг 4 ширхэг

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Мэргэжлийн гэрчилгээ /диплом/-ний хуулбар

2023-12-25 18:07:54