Сумын Засаг даргын захирамж
Нэр Батлагдсан Файл
A/74 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-04-05 ТАТАХ
A/73 Ж.Алтаншагайд асран хамгаалагч тогтоох тухай 2023-04-05 ТАТАХ
A/72 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-04-05 ТАТАХ
A/71 Хөрөнгө гаргах тухай 2023-04-04 ТАТАХ
A/70 Газар олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай 2023-04-04 ТАТАХ
A/69 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-04-04 ТАТАХ
A/68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-31 ТАТАХ
A/67 Хүн амын хүнсний хангамж нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалтын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2023-03-30 ТАТАХ
A/65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-29 ТАТАХ
A/64 Эвдэрсэн талбайд замын нөхөөс хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээгий хороо байгуулах тухай 2023-03-29 ТАТАХ
A/63 ЭКО-00 нэмэгдүүлэх ажил -ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2023-03-29 ТАТАХ
A/62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023-03-28 ТАТАХ
A/61 Сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2023-03-28 ТАТАХ
A/60 Нохой, муур устгалын ажил зохион байгуулах тухай 2023-03-28 ТАТАХ
A/59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-27 ТАТАХ
A/58 Худалдаа , үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2023-03-24 ТАТАХ
A/57 Б.Оджаргалыг үрчлүүлэх тухай 2023-03-24 ТАТАХ
A/56 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай 2023-03-24 ТАТАХ
A/55 Н.Ган-Эрдэнийг үрчлүүлэх тухай 2023-03-15 ТАТАХ
A/54 Ямпилын Отгонсүрэнд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2023-03-15 ТАТАХ
A/53 Б.Буяндэлгэрийг үрчлүүлэх тухай 2023-03-15 ТАТАХ
A/53 Б.Буяндэлгэрийг үрчлүүлэх тухай 2023-03-15
A/52 Түйн голын Цагаан бургас цэвэрлэх, шувууны үүр хийх тухай 2023-03-14 ТАТАХ
A/51 Хүнсний тариалалтыг дэмжиж өрхийг хүлэмжжүүлэх тухай 2023-03-10 ТАТАХ
A/50 Иргэнд өмчлүүлэх газрын суурь үнэ тогтоох тухай 2023-03-10 ТАТАХ
A/49 Газар олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай 2023-03-10 ТАТАХ
A/48 Хяналт, шалналт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-09 ТАТАХ
A/47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-07 ТАТАХ
A/46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-07 ТАТАХ
A/45 Хөдөлгөөний хэсэгчлэн хягаарлах тухай 2023-03-06 ТАТАХ