Видео мэдээ

 • Шинээр Цэргийн албанд татагдаж буй залуус шинэ суурьшлын бүсэд тарьсан модонд цэнэг усалгаа хийлээ.

  2022-10-19 12:22:55

 • Баянхонгор аймгийн танилцуулга III

  2022-09-15 09:31:09

 • гарчиг

  2022-06-21 09:13:33

 • гарчиг

  2022-06-20 16:42:39