Баянхонгор сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдын утасны дугаар

БАЯНХОНГОР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

 ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

 

 

 2023 он                                                                                                                                Номгон

Д/д

Албан хаагчдын овог, нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

1

2

3

4

 1.  

Г.Энхбаяр

Засаг дарга

 

203

 

 1.  

Б.Лхамцэдэн

 

Засаг даргын туслах

 1.  

Д.Ууганцэцэг

Засаг даргын орлогч

 

107

 1.  

Г.Хүрэлсүх

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

201

 1.  

Г.Должинсүрэн

 

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

 

 1.  

Д.Оюун-Эрдэнэ

Санхүүгийн албаны дарга, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

 

109

 1.  

У.Баяржаргал

 

 

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 

 1.  

Б.Өнөржаргал

 

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

 1.  

Т.Оюунгэрэл

Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 

202

 1.  

О.Дашдаваа

 

Эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 1.  

Г.Байгальмаа

Боловсрол, соёл, урлагийн асуудал хариуцсан мэргэжлтэн

 1.  

Г.Сувданцэцэг

Нийгмийн хамгаалал, хүн ам зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 1.  

Б.Даваасүрэн

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

106

 1.  

Л.Цолмонжаргал

 

Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 1.  

Б.Ууганзаяа

 

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

206

 1.  

Ц.Баасанбат

 

 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 1.  

Н.Пүрэвжаргал

 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 1.  

Л.Батцэцэг

 

Мал эмнэлгийн газрын хяналтын байцаагч

 1.  

Ө.Цэвээнбат

 

Тархвар зүйч

 1.  

Д.Отгонтунгалаг

 

Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийт хариуцсан ажилтан

 1.  

 

 

Газар зохион байгуулалт, инженерийн шугам сүлжээ, зам талбай хариуцсан ажилтан

206

 1.  

Б.Нанжид

Дотоод сүлжээ хариуцсан ажилтан

 1.  

 

Гэрэлтүүлэгийн асуудал хариуцсан ажилтан

 1.  

Ж.Дэлгэрмаа

 

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

101

 1.  

Б.Ганшүүдэр

 

Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 1.  

Д.Батжаргал

 

Байгаль хамгаалагч

 1.  

Ц.Ням-Очир

 

Байгаль хамгаалагч

 1.  

Б.Азжаргал

 

   Бэлчээр газар, тариалангийн асуудал хариуцсан       мэргэжилтэн

105

 1.  

Б.Баасанжаргал

 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежент, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 1.  

Б.Гүндсамба

 

Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 1.  

Г.Бадамханд

Улсын бүртгэгч

 

102

 1.  

Т.Дагдмаа

 

         Орлого харуцсан ажилтан

104

 1.  

Б.Ариунжаргал

 

Орлого хариуцсан ажилтан

 1.  

Б.Лхамдулам

Орлого хариуцсан ажилтан

 

 1.  

Э.Батчимэг

 

Нягтлан бодогч

103

 1.  

Н.Оюун

 

Нийтлэг үйлчилгээний албаны дарга

108

 1.  

А.Цагаандолгор

 

Тусгай сан хариуцсан нягтлан бодогч

 1.  

Д.Уранчимэг

 

Нярав

 1.  

Х.Баянмөнх

 

Жижүүр

110

 1.  

Н.Чулуунбаатар

 

Жижүүр

 1.  

Ж.Хүрэлбаатар

 

Жижүүр

 1.  

Д.Ариунболд

 

Жижүүр

 1.  

Д.Мөнхжаргал

 

Үйлчлэгч

 1.  

Ж.Банзрагч

 

Үйлчлэгч

 1.  

Б.Мөнхзаяа

 

Үйлчлэгч

 1.  

Д.Отгонбаатар

 

                                     Жолооч

 1.  

Н.Зөөлөнцагаан

Номгон багийн Засаг дарга

 

Номгон багийн төв

 1.  

Б.Өлзийсайхан

Номгон багийн Нийгмийн ажилтан

 

 1.  

О.Амарсайхан

Номгон багийн Бүртгэл мэдээллийн ажилтан

2022-10-01 12:11:13