6 дугаар сарын 1

Баянхонгор сумын Засаг даргын 2023 оны А/111 дүгээр захирамжаар "Олон улсын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-ийг тохиолдуулан автомашины хөдөлгөөнийг түр хугацаанд хязгаарлана.

Атомашины хөдөлгөөнийг 2023.06.01-ний өдрийн 08:00-18:00 цаг хүртэл хугацаанд хязгаарлана. Иймд жолооч та бүхэн автомашины хөдөлгөөнд оролцохдоо бусад замыг сонгож оролцоорой.

2023-05-31 10:10:00