Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр "Мөнх ган оюу" ХХК гүүрэн гарц хийх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Уг гүүрэн гарцыг хийж дуусган, иргэдийн аюулгүй байдлыг ханган засаж сайжруулан хагарсан хэсгүүдийг бөглөх, өнгө будгийг сэргээх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Эрдэнэмандал, Цахир, Есөнбулаг багийн иргэд зорчих таатай нөхцөл бүрдэж байна.

Иргэд та бүхэн хийсэн тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлуудад ариг гамтай байхыг хүсье!

2023-06-19 00:00:00