"БАЯНХОНГОРТ ҮЙЛДВЭРЛЭВ ЦАГААН САР-2024" ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА БОЛНО

"БАЯНХОНГОРТ ҮЙЛДВЭРЛЭВ ЦАГААН САР-2024" ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА БОЛНО

“Баянхонгорт үйлдвэрлэв Цагаан сар-2024” үзэсгэлэн худалдааг 2024 оны 02 дугаар сарын 02-04-ний өдрүүдэд Биеийн тамир спортын газрын зааланд зохион байгуулахаар болсон тул үзэсгэлэн худалдаанд оролцох иргэн, аж ахуйн нэгж Баянхонгор сумын Засаг даргын Тамгын газрын 206 тоот өрөөнд ирж бүртгүүлэнэ үү.

Холбоо барих: 8871-9460, 8959-8811

"ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠪ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠒᠐᠒᠔" ᠦᠵᠡᠰᢈᠦᠯᠡᠩ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

“ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠪ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠒᠐᠒᠔” ᠦᠵᠡᠰᢈᠦᠯᠡᠩ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠒᠐᠒᠔ ᠣᠨ ᠤ᠋ ᠐᠒ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠐᠒ ᠆᠐᠔ ᠡᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠳ ᠲᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠽᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᢈᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠰᢈᠦᠯᠡᠩ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠢᠷᢉᠡᠨ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᢉᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠒᠐᠖ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠥᠷᠦᢉᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᢈᠡᢉᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ: ᠘᠘᠗᠑᠆᠙᠔᠖᠐᠂ ᠘᠙᠕᠙ ᠘᠘᠑᠑

2024-01-25 14:57:00