Угалз баг бүх нийтийн цэвэрлгээгээ хийж дуусгалаа. Баярлалаа та бүхэнд