БАЯНХОНГОР СУМЫН ИТХ-ЫН ТӨСӨВ, САНХҮҮ,ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОРОО ХУРАЛДАВ.

Баянхонгор сумын ИТХ-ын Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хорооны гишүүд өнөөдөр буюу /2022.10.19/  хуралдав. Тус хуралдаанаар
- Төрийн байгууллагуудын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагаа
-2021 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын тайлан 
- Харьяа байгууллагын аудитын дүгнэлттэй танилцаж, гарсан зөрчил дутагдалд хяналт тавих, 
-Байгууллагуудын бүтэц орон тоонд хяналт, шалгалт хийх зэрэг асуудлуудын талаар хэлэлцлээ.

2022-10-19 16:57:42