Баянхонгор сумын “Хөдөлмөрийн аварга”, Засаг даргын дээд шагнал “Сайн үйлстэн”-ээр шалгаруулах тухай

Хөдөлмөр бүтээлээрээ салбараа манлайлж, сум /хот/-ын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан иргэдийг алдаршуулах зорилгоор сумын “Хөдөлмөрийн аварга” Засаг даргын дээд шагнал “Сайн үйлстэн”, -ыг жил бүр шалгаруулдаг уламжлалтай. Баянхонгор сумын “Хөдөлмөрийн аварга”, “Сайн үйлстэн”-ээр нэр дэвшүүлэх ажилтан албан хаагч, иргэний материалыг холбогдох журмын дагуу бүрдүүлж 2024 оны 01 дүгээр сарын 20-ны дотор сумын Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ үү.  

2023-12-20 12:15:47